Successive Leaders

 • 1926-1927
  Chongshu Qian
  Dean
 • 1927-1928
  Chongle Liu
  Dean
 • 1928-1952
  Zhen Chen
  Dean
 • 1937-1946
  Jitong Li
  Dean of the Biology Department of the Southwest United University
 • 1984-1986
  Muming Poo
  Nanming Zhao
  Shiquan Bao
  Dean
  Vice Dean
  The Department Secretary of CCP
 • 1986-1992
  Nanming Zhao
  Shiquan Bao
  Xiufang Zhang
  Dean
  The Department Secretary of CCP
  The Department Secretary of CCP
 • 1992-1995
  Senfang Sui
  Xiufang Zhang
  Dean
  The Department Secretary of CCP
 • 1995-1999
  Nanming Zhao
  Xiufang Zhang
  Dean
  The Department Secretary of CCP
 • 1999-2002
  Haimeng Zhou
  Xiufang Zhang
  Dean
  The Department Secretary of CCP
 • 2002-2005
  Yinghua Chen
  Qingyu Wu
  Dean
  The Department Secretary of CCP
 • 2006-2009
  Yinghua Chen
  Qingyu Wu
  Dean
  The Department Secretary of CCP
 • 2009-2012
  Yigong Shi
  Yinghua Chen
  Dean
  The school Secretary of CCP
 • 2012-2016
  Yigong Shi
  Yinghua Chen
  Dean
  The school Secretary of CCP
 • 2016.4-
  Hongwei Wang
  Yinghua Chen
  Dean
  The school Secretary of CCP